Npk 12-11-18 50 kg

1₫ Còn hàng
NPK 12-11-18 Thành Phần : N > 12% ; P 2 O 5 > 11%; Kali > 18%; S > 6%; MgO > 1.%; Zn :0.01%; B 0.018%; Độ Ẩm 1.0% Hướng dẫn sử dụng :Bón gốc hoặc hòa nước bón cho mọi loại cây trồng.

NPK 12-11-18

Thành Phần : N > 12% ; P2O5 > 11%; Kali 18%; S >  6%; MgO >  1.%; Zn  :0.01%; B 0.018%; Độ Ẩm 1.0%

Hướng dẫn sử dụng :Bón gốc hoặc hòa nước bón cho mọi loại cây trồng.

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: