Npk 14-12-25 + te 25 kg

1₫ Còn hàng
NPK 14-12-25 Thành phần : N : 14% ; NO 3 :4% ; P 2 O 5 :12% ; K 2 O : 25% ; Độ Ẩm 0.5%,Te :Ca,Mg,Fe,Mn Hướng dẫn sử dụng : Bón gốc hoặc hòa nước tưới cho mọi loại cây trồng

NPK 14-12-25

 Thành phần :           N : 14% ; NO3:4% ; P2O5 :12% ; K2O : 25% ;

                                  Độ Ẩm 0.5%,Te :Ca,Mg,Fe,Mn

Hướng dẫn sử dụng :Bón gốc hoặc hòa nước tưới cho mọi loại cây trồng

 

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: