Npk 16-16-16 (50 kg)

1₫ Còn hàng
Phân bón Swissfertz được sản xuất tại Nga và Châu Âu theo công nghệ tháp cao khí hóa lỏng NitroPhosphate,đem lại sản phẩm NPK với công thức độc đáo gồm đạm kép (đạm Nitrate và đạm Amon)và 2 dạng lân hữu hiệu (tan nhanh và tan chậm)cùng với các loại trung,vi lư...

Phân bón Swissfertz được sản xuất tại Nga và Châu Âu theo công nghệ tháp cao khí hóa lỏng NitroPhosphate,đem lại sản phẩm NPK  với công thức độc đáo gồm đạm kép (đạm Nitrate và đạm Amon)và 2 dạng lân hữu hiệu (tan nhanh và tan chậm)cùng với các loại trung,vi lượng quan trọng rất cần thiết cho cây trồng như :Ca,Mg,Si,Mn,Bo,Zn,Fe,...

Đạm Nitrate là loại đạm ở dạng có sẵn cho cây trồng hấp thu.Đạm Nitrate mang điện tích âm nên dễ dàng giúp cây hút các trung vi lượng trong phân cũng như trong đất ở điện tích dương,ngoài ra còn giúp hạ phèn trong đất.Đối với hai dạng lân hữu hiệu trong NPK Swissfertz :một loại tan nhanh (tan trong môi trường nước) giúp rễ và lá phát triển nhanh ,trong khi loại tan chậm hơn (tan trong môi trường dung dich axit yếu do rễ cây tiết ra) giúp cây trồng phát triển bền vững.Với công nghệ hiện đại bật nhất hiện nay,phân bón NPK Swissfertz có thể toa hoàn toàn không để lại cặn trong điều kiện thiếu nước.

Chuyên dùng cho nhãn,chôm chôm: nhãn và chôm chôm có nhu cầu sử dụng phân bón rất lớn.Bón đầy đủ và cân đối các loại phân bón vừa làm tăng năng suất quả,vừa góp phần khắc phục hiện tượng ra quả cách năm.

 

Cây trồng Thời kỳ cây con (1-3 năm)tuổi Thời kỳ kinh doanh Cách dùng
Nhãn,chôm chôm

Sử dụng NPK Swissfertz 16-16-18+TE hoặc NPK Swissfertz 16-16-14+TE giúp tăng khả năng hình thành rễ ,phân cành , tạo tán,giúp bộ lá xanh tươi.

Lượng phân được chia thành 3-4 lần bón/năm với lượng bón 1-2kg/cây/năm.

Bón 2-3 lần vào mùa mưa và 1-2 lần vào mùa khô.

Chia ra 4 lần bón:

 1. Trước khi ra hoa :Sử dụng NPK Swissfertz 16-16-16+TE hoặc NPK Swissfertz 16-16-14+TE hoặc NPK Swissfertz 16- 16-8 -13S+TE với lượng bón 0.4-0.5kg /cây giúp tăng cường tỷ lệ ra hoa,đậu trái cho cây.
 2. Sau khi đậu trái : Sử dụng  NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc  NPK Swissfertz 19-9-19+TE hoặc  NPK Swissfertz 18-9-18+TE với lượng bón 0.4-0.5kg./cây giúp nuôi trái lớn nhanh ,hạn chế rụng tái non.
 3. Trước khi thu hoạch 1 tháng: Sử dụng phân bón  NPK Swissfertz 17-9-19+Te hoặc  NPK Swissfertz12-11-18+TE với lượng bón 0.3-0.4kg/cây nhằm nâng cao chất lượng trái,tăng hàm lượng đường,tạo màu sắc đặc trưng.
 4. Sau khi thu hoạch : Sử dụng  NPK Swissfertz 21-10-10+TE với lượng bón 0.4-0.6kg/cây nhằm giúp cây phục hồi nhanh,tạo bộ lá khỏe mạnh,cành lá sum xuê. Cần kết hợp tỉa cành,tạo tán,loại bỏ những cành già,cành trong tán,cành sâu bệnh.
Với công nghệ tháp cao hóa lỏng ,phân  NPK Swissfertz  rất dễ tan,giúp cây hấp thu dễ dàng.Bà con chỉ cần bón rải đều trên mặt đất,sau khi bón cần tưới nước giữ ẩm để phân tan hoàn toàn và thấm sâu vào đất.
Sầu riêng

Nếu chăm sóc tốt thì sau 3 năm trồng ,sầu riêng bắt đầu có quả bói

Cây sầu riêng cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển và tập trung cho quá trình phân cành tạo tán.Trong giai đoạn này,bà con nên sử dụng phân  NPK Swissfertz16-16-14+TE hoặc 16-16-8-13S+TE bón theo liều lượng như sau:

Năm thứ nhất:0.5-1.0kg/cây/năm.

Năm thứ hai : 1.0-1.5kg/cây/năm.

Năm thứ ba : 1.5-2.0kg/cây/năm.

Chia ra làm 4 lần bón :

 1. Lần 1:Sau khi thu hoạch,tỉa cành nên sử dụng  NPK Swissfertz21-10-10+TE với lượng bón 0.4-0.6 kg/cây nhằm giúp cây không bị mất sức,tạo bộ lá khỏe mạnh,cành lá sum xuê.
 2. Lần 2: trước khi cây ra hoa 25-30 ngày ,thúc ra hoa nên sử dụng  NPK Swissfertz16-16-16+TE hoặc  NPK Swissfertz 16-16-14+TE hoặc  NPK Swissfertz 16-16-16-13S+TE với lượng bón 0.4-0.5kg/cây giúp tăng cường tỷ lệ ra hoa ,đậu trái cho cây.
 3. Lần 3:sau khi đậu trái (trái lớn bằng trái chôm chôm) sử dụng  NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc  NPK Swissfertz 19-9-19+TE hoặc  NPK Swissfertz 18-9-18+Te với lượng bón 0.4-0.5kg/cây giúp nuôi trái lớn nhanh và tăng cường chất lượng trái.
 4. Lần 4: khoảng 1 tháng trước khi thu hoạch nên sử dụng phân  NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc  NPK Swissfertz 12-11-18+TE với lượng bón 0.3-0.4kg/cây.

Nhằm nâng cao chất lượng trái,tăng lượng đường,tạo màu cơm vàng đẹp.

Lượng phân bón cho các năm tiếp theo sẻ tăng dần từ 10-15% /lần bón trước cho cây sầu riêng đã cho trái ổn định (10-12 năm tuổi)

Vú sữa,măng cụt,sapoche

Sử dụng  NPK Swissfertz 21-10-10 +TE hoặc  NPK Swissfertz 16-16-8-13S+TE hoặc  NPK Swissfertz 16-16-14+TE  giúp tăng khả năng hình thành rễ,phân cành,tạo tán,giúp bộ lá xanh tươi.

Lượng bón được chia thành 3 lần bón/năm.Bón 2 lần vào muà mưa và 1 lần vào mùa khô.

Chia làm 4 lần bón :

 1. Lần 1:trước khi ra hoa :Sử dụng NPK Swissfertz 16-16-16+TE hoặc NPK Swissfertz16-16-14+TE hoặc NPK Swissfertz 16-16-8-13S+TE nên bón 0.4kg- 0.5 kg/cây giúp tăng cường tỷ lệ ra hoa,đậu trái cho cây.
 2. Sau khi đậu trái sử dụng NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc 19-9-19+TE hoặc 18-9-18+TE với lượng bón 0.4-0.5kg/cây giúp nuôi trái lớn nhanh và tăng chất lượng nông sản.
 3. Trước khi thu hoạch 1 tháng:sử dụng phân NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc NPK Swissfertz 12-11-18+TE với lượng bón 0.3-0.4kg / ca6ynha82m nâng cao chất lượng trái,tăng hàm lượng đường,tạo màu sắc đặc trưng.
 4. Sau khi thu hoạch :Sử dụng NPK Swissfertz 21-10-10+TE nên bó 0.4-0.6kg/cây nhằm giúp cây phục hồi nhanh,tạo bộ lá khỏe mạnh,làm cành lá xum xuê.Cần kết hợp tỉa cành,tạo tán,loại bỏ những cành già,cành trong tán,cành sâu bệnh.
 
Chuyên Dùng rau màu 

Bón lót trước khi trồng :

Sử dụng NPK Swissfertz 16-16-14+TE hoặc NPK Swissfertz 16-16-16+TE hoặc NPK Swissfertz 16-16-8-13S+TE với hàm lượng bón 100-150kg/ha,giúp làm tăng độ phì nhiêu của đất,giúp cây con nhanh bén rễ và bắt đầu quá trình sinh trưởng.

+ BỘ RAU ĂN LÁ:

Bón thúc 1 : 7-10 ngày sau khi trồng nên sử dụng NPK Swissfertz 21-10-10+TE hoặc NPK Swissfertz 20-10-10+TE với lượng bón 150kg/ha giúp cây phát triển mạnh thân lá,đâm chồi,phân nhánh.

Bón thúc 2:  15-20 ngày sau trồng sử dụng NPK Swissfertz 16-16-14+TE với lượng bón 100-150kg/ha.

Bón thúc 3  : 25-35 ngày sau khi trồng cho đến thu hoạch,nên sử dụng NPK Swissfertz 18-9-18+TE hoặc NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc 19-9-19+TE với lượng bón 100-150kg/ha

BỘ RAU ĂN CỦ:

Bón thúc 1 :25-30 ngày sau khi trồng nên sử dụng NPK Swissfertz 20-10-10+TE hoặc 21-10-10+TE với lượng bón 150kg/ha giúp cây phát triển mạnh thân lá,đâm  chồi ,phân nhánh.

Bón thúc 2 :35-40 ngày sau khi trồng nên sử dụng NPK Swissfertz 12-11-18+TE với lượng bón 100-150kg/ha.

Bón thúc 3 :55-65 ngày sau khi trồng nên sử dụng NPK Swissfertz 16-16-14+TE hoặc NPK Swissfertz 16-16-16+TE với lượng bón 100-150kg/ha.

Bón thúc 4 : 75-85 ngày sau trồng sử dụng NPK Swissfertz 18-9-18 +TE hoặc NPK Swissfertz 17-9-19+TE hoặc NPK Swissfertz 19-9-19+TE với lượng bón 100-150kg/ha.

 

 

 
       

 

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: