Npk 17-9-19 + te 25 kg

1₫ Còn hàng
NPK 17-9-19 Thành phần : Tota nitrogen (N) : 17% Nitrate Nitrogen (NO3) :7.5% Available Phosphrous (P2O5) : 9% Potash (K2O) :19% Ca : 1% ; Fe : ...

                    NPK 17-9-19

Thành phần :

Tota nitrogen (N)                     : 17%

Nitrate Nitrogen (NO3)            :7.5%

Available Phosphrous (P2O5) : 9%

Potash (K2O)                          :19%

Ca :        1%           ;   Fe :      100ppm

MN         70ppm      ;   Bo        70ppm   

Hướng dẫn sử dụng :Bón gốc hoặc hòa nước tưới cho mọi loại cây trồng

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: